UGODNI sodno overjeni prevodi

NAJHITREJŠI sodno overjeni prevodi

BREZPLAČNA dostava prevodov

V Ljubljani z okolico

NAJCENEJŠE tolmačenje španščine in italijanščine

Že od 60 EUR na uro

Sodni prevodi

Sodni prevodi, ki jih opravijo naši izkušeni in zanesljivi sodni tolmači. Poskrbimo za hitro dostavo s pošto ali po dogovoru.

To so prevodi, ki jih opravljajo zapriseženi sodni tolmači, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje. Sodno overjeni morajo biti naslednji prevodi:
  • razna pravna dokumentacija
  • spričevala
  • diplome
  • poročni listi
  • rojstni listi
  • potrdila o nekaznovanosti
  • sodni registri
  • dokumentacije za javne razpise v tujini
  • drugi sodni prevodi.

Sodni prevod - sodni prevodi

OVERITEV PREVODOV

Za sodni prevod potrebujemo izvirnik oz. njegovo overjeno fotokopijo, ki se zveže s prevodom v ciljni jezik. Le-ta mora biti žigosan z žigom sodnega tolmača, na zadnji strani pa je njegova izjava z datumom prevoda in podpisom. Overjeno fotokopijo izvirnika najlaže dobite na upravni enoti.

SODNI TOLMAČI

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Sodni tolmač je oseba, ki s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih tolmači oz. prevaja govorjeno besedilo ali listine v primeru, kadar udeleženci v samem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča.


HITRI SODNO OVERJENI PREVODI

Sodno overjene prevode v določenih jezikih vam lahko uredimo tudi v istem dnevu, saj se zavedamo, da so roki za oddajo dokumentov pogosto ključnega pomena. Zato smo vam sodni prevod pripravljeni tudi brezplačno dostaviti na želeni naslov.

Poleg tega, da smo najhitrejši, smo tudi najugodnejši, saj se sodni prevodi pri nas začnejo že pri 22 EUR + DDV.

Poliglot je vaš najhitrejši partner za sodno overjene prevode!
 
VAS ZANIMA CENA PREVODA?
prevod v:
vaš e-naslov:

Informacije in naročila

Kontaktirajte nas na telefonski št.: 

+386 (0)30 663 201
24 ur | vsak dan
© POLIGLOT jezikovna točka 2024 | O piškotkih