UGODNI sodno overjeni prevodi

NAJHITREJŠI sodno overjeni prevodi

BREZPLAČNA dostava prevodov

V Ljubljani z okolico

NAJCENEJŠE tolmačenje španščine in italijanščine

Že od 60 EUR na uro

Sodni tolmač za italijanski jezik

Večina sodnih tolmačev za italijanski jezik se nahaja na Primorskem, vendar jih je tudi v Ljubljani dovolj za različne potrebe. Naše sodne tolmačke za italijanski jezik so tako kot z druge jezike imenovane s strani Ministrstva za pravosodje in so zelo odzivne, tako da vam sodne prevode lahko pripravimo še isti dan.

ItalijanšÄina se večinoma govori v Italiji in je uradni jezik v San Marinu, Vatikanu in dveh švicarskih kantonih. Tudi pri nas na Primorskem in v Istri na Hrvaškem je hrvašÄina uradni jezik, saj tam živi italijanska manjšina ter je območje dvojezično.

Prednica italijanskega jezika je latinšÄina in sam jezik ima zelo bogato zgodovino. Razvil se je iz firenškega knjižnega jezika, ki so ga uporabljali florentinski govorci. UvršÄen je v skupino romanskih jezikov, skupaj s francošÄino, španšÄino, romunšÄino, portugalšÄino in drugimi jeziki, ki so vsi indoevropski jeziki.

V naši prevajalski agenciji je italijanski jezik na šestem mestu po povpraševanju, večji del teh prevodov pa predstavljajo prav sodno overjeni prevodi. Zaradi bližine meje z Italijo je kar velika potreba po prevodih predvsem pri razpisih za čezmejno sodelovanje, študentskih izmenjavah, trgovini in urejanjem dedišÄin in različne dokumentacije. 

Listine, za katere najpogosteje potrebujemo sodno overjene prevode v in iz italijanskega jezika, so:
  • potrdila o nekaznovanju
  • spričevala in diplome
  • izpiski iz zemljiške knjige
  • izpiski iz registra
  • rojstni listi
  • pooblastila
  • kazni za prometne prekrške
  • priporočila
  • davčna potrdila
  • in druge listine
Naši sodni tolmači za italijanski jezik vam do 10  strani overjenih prevodov lahko po zelo ugodni ceni pripravijo še isti dan.
VAS ZANIMA CENA PREVODA?
prevod v:
vaš e-naslov:

Informacije in naročila

Kontaktirajte nas na telefonski št.: 

+386 (0)30 663 201
24 ur | vsak dan
© POLIGLOT jezikovna točka 2024 | O piškotkih